2553/03/07

การสอบ LAS ปีการศึกษา 2552

สวัสดีครับ... ท่านผู้บริหาร พี่น้องเพื่อนครูที่เคารพทุกท่าน
การสอบ LAS ผ่านไปแล้ว ด้วยความเรียบร้อย
แต่ก่อนจะเรียบร้อย ก็พบปัญหามากมายหลายอย่าง
ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ จะแก้ไขให้หมดไปในปีการศึกษาหน้า ( 2553)
เพราะเป็นปัญหาที่พบบ่อย ๆ เช่น แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ
ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน คิดว่าปีการศึกษาหน้า จะพานำ
คนจากเขตฯ ไปแพคข้อสอบจากโรงพิมพ์ ม.อุบลไปเลย....
และปัญหาอื่น ๆ จะพยายามให้เกิดน้อยที่สุด และไม่ให้มีเลย..
(จริงป่าว...ฮิ ฮิ ) ถึงอย่างไร ก็ต้องขอบคุณ ผู้บริหาร และ
คณะครูที่ได้เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบ LAS ทำให้การสอบ
สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี....ขอขอบคุณ...

ไม่มีความคิดเห็น: