2555/09/10

เชิญมารับรายงานผลสัมฤทธิ์ การสอบ O-NET,NT-LAS

ด้วย.. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  สพป.สร.3  ได้วิเคราะห์สรุปผลการสอบ O-NET,NT
 และ LAS ปีการศึกษา 2554  เสร็จเรียบร้อยแล้ว   จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด  มารับเอกสารรายงายผล
สัมฤทธิ์ได้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ที่กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  สพป.สร.3  นะครับท่าน...

2555/09/04

ส่งสนามสอบ O-NET ปี 2555

เรียนประธานเครือข่ายการศึกษาทุกเครือข่าย    สนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 นี้   สทศ มีนโยบายให้จัด  ดังนี้   1. ชั้น ป.6  จัด 1 ตำบล 1 สนามสอบ (เหมือนทุกปี)   2. ชั้น ม.3  จัด 1 อำเภอ 1 สนามสอบ  แต่ถ้าอำใดมี ร.ร.ที่เปิดถึง ม.3  เป็นจำนวนมาก  สามารถจัดเป็น 2, 3  สนามสอบก็ได้  ตามความเหมาะสม.....  ประธานเครือข่ายแต่ละอำเภอมีเวลาคุยกันรึเปล่า....  ขอให้คุยกันปรึกษากันหน่อย...จะได้ส่งสนามสอบ O-NET ม.3 ได้ครับ...   ส่งภายในวันที่ 10 ก.ย.55 นี้  ครับผม....