2552/04/21

ผลการสอบ NT ปี 2551

โหลดเอกสารผลการสอบ NT ปีการศึกษา 2551 ได้จากข้างล่างนี้
1. รายงานผลการสอบรายบุคคลชั้น ป.3
2. รายงานผลการสอบรายบุคคลชั้น ป.6
3. รายงานผลการสอบรายโรงชั้น ป.3
4. รายงานผลการสอบรายโรงชั้น ป.6
(ใช้เวลาโหลดนานสักหน่อยเพราะไฟล์มีขนาดใหญ่)
*ชั้น ป.6 มีเฉพาะโรงเรียนที่ถูกสุ่มสอบ 59 โรงเท่านั้น *