2555/05/22

ประกาศผลการสอบปรนัยNT ป.3 ม.2 ปี2554

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  ขอประกาศผลการสอบปรนัย NT ป.3 และม.2 ดังไฟล์ที่แนบ
ผลการสอบปรนัยNT ป.3  ม.2

2555/05/01

ผลการสอบภาคปฏิบัติ NT ป.3 ปี 2554

สพป.สุรินทร์ เขต 3  โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ขอประกาศผลการสอบภาคปฏิบัติ NT ป.3  ดังนี้  (การสอบปรนัย ยังไม่ประกาศ ผลยังไม่มา)
      ผลการสอบรายบุคคล NT ป.3  (ถ้ามีคำถาม ให้คลิก ใช่ และ  ปิด)
      ผลรายงานรายโรงเรียน NT ป.3