2554/12/25

ประชุมประธานเครือข่าย เตรียมสอบ O-NET 2554

เรียนประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย กลุ่มงานวัดฯ ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET
ปีการศึกษา 2554 วันที่ 17 มกราคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องภูมิโปน (ชั้น 2 อาคารหลังใหม่) หนังสือจะแจ้งตามหลัง....

2554/12/06

เลื่อนวันสอบ O-NET ปี 2554 ล่าสุด

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลื่อนการสอบ O-NET ล่าสุด
ดังนี้ ชั้น ป.6 เลื่อนมาสอบในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 และชั้น ม.3 เลื่อนมาสอบในวันที่
28-29 กุมภาพันธ์ 2555 สำหรับชั้น ม.6 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยังสอบในวันที่ 18-19
กุมภาพันธ์ 2555 เหมือนเดิม.

2554/11/22

เลื่อนวันสอบ O-NET ชั้น ป.6 และชั้น ม.3

ที่ประชุมร่วม สพฐ. สอศ. สทศ. และ ทปอ. มีมติให้เลื่อนการสอบ O-NET ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 เท่านั้น ชั้น ป.6 จากเดิม 1 ก.พ.2555 มาเป็นวันที่ 15 ก.พ. 2555 ชั้น ม.3 จากเดิม 2-3 ก.พ. 2555 มาเป็นวันที่ 16-17 ก.พ. 2555 ส่วนชั้น ม.6 ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม..ครับ..

2554/10/09

กรรมการดำเนินการสอบ อ่าน คิดฯ ม.3 ให้มารับค่าตอบแทน

ตามที่มีการสอบ อาน คิดวิเคราะห์ เขียน ชั้นม.3 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ที่ผ่านมาแล้วนั้น บัดนี้ ค่อตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการสอบ และ ค่าขนส่งแบบทดสอบ อนุมัติแล้ว ขอให้คณะกรรมการแต่ละสนามสอบส่งตัวแทนมารับค่าตอบแทนได้ กับ
ศน.อุทัย บุญมี ขณะนี้ยังเหลือหลายสนามสอบยังไม่มารับ ขอให้มารับด่วน??? ขอให้โทรมาแจ้งก่อนมารับจะไม่ได้เสียเวลา
ที่ 0895833189 (ศน.อุทัย บุญมี ) ขอบคุณ...

2554/09/11

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET NT LAS

เรียน.. ผอ.ร.ร.ทุก ร.ร.ในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 ด้วยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ได้สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
O-NE NT LAS ปีการศึกษา 2553 เรียบร้อยแล้ว เป็นรูปเล่ม จึงขอให้ทุก ร.ร.มารับได้ที่กลุ่มงานวัดฯ ร.ร.ละ 2 เล่ม
มารับกับ ศน.อุทัย บุญมี ศน.ธนานันต์ ดียิ่ง ศน.ปัทมา เขียวเจริญ โดยด่วน ???? ช้าอาจหมด...

2554/07/26

การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เปิดเว็ปไซต์ เพื่อให้โรงเรียนได้ส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ O-NET ได้แล้ว นักเรียนที่จะต้องสอบได้แก่ ชั้น ป.6 ชั้น ม.3 และชั้น ม.6 ระยะเวลาในการส่งข้อมูลนักเรีนยนเข้าสอบผ่านเว็ปไซต์ของ สทศ. ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 10 กันยายน 2554 นี้ และวันที่ 11 - 30 กันยายน 2554 ผมจะต้องมาจัดสนามสอบ ผ่านเว็ปไซต์เช่นกัน วิธีการส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ เหมือนกับปีที่ผ่านมา อย่างลืม Username และ Password ของโรงเรียนตนเองล่ะ จะมีหนังสือแจ้งถึงโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง ถ้าโรงเรียนใดรู้แล้ว ทราบแล้ว ไม่ต้องรอ ดำเนินการได้เลยนะครับ ..ศน.อุทัย บุญมี..

2554/06/13

ประกาศผลการสอบ NT ป.3 และ ป.6 (ฉบับแก้ไข)

ด้วยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ได้ประกาศผลการสอบ NT ชั้น ป.3 และชั้น ป.6 ทั้งแบบปรนัย และอัตนัยแล้ว
โดยประกาศลงในเว็บไซต์ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ไปนานแล้ว แต่ยังมีข้อผิดพลาดอยู่คือ โรงเรียนบ้านขนาดมอญ ป.3 หายไป 2 ห้อง ป.6 หายไป 2 ห้อง เช่นกัน (ตรวจสอบแล้ว ทางเครือข่ายคีย์ข้อมูลห้องมาไม่ครบ...ครับ) ตอนนี้กำลังตรวจสอบและทำการประมวลผลใหม่แล้ว จะแจ้งโดยตรงกับ ร.ร.บ้านขนาดมอญ...ครับ

2554/04/29

ประกาศผลการสอบ NT ชั้น ป.3

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ได้ประกาศผลการสอบ NT ชั้น ป.3 การสอบอัตนัยประกาศเฉพาะโรงเรียนที่สังกัด สพฐ.ก่อน สำหรับโรงเรียน ตชด.และโรงเรียนโสตฯ จะประกาศในภายหลัง...ขอเวลาสักหน่อยนะครับ ส่วนการสอบปรนัย
ประกาศครบทุกโรงเรียนแล้ว ขอให้แต่ละโรงเรียนได้ดาวน์โหลดเก็บข้อมูลไว้เพื่อใช้ประโยน์ต่อไป ดาวน์โหลดข้อมูล
คลิกที่นี่

2554/04/14

ประกาศผลการสอบ LAS ปีการศึกษา 2553

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้ประกาศผลการสอบ LAS ปีการศึกษา 2553 แล้ว ทางเวบไซต์ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ขอให้แต่ละโรงเรียนได้ดาวน์โหลดผลการสอบเก็บไว้ และเพื่อเป็นข้อมูลใช้ประโยชน์ต่อไป ดาวน์โหลดผลการสอบ คลิกที่นี่ (ประกาศตั้งแต่ 12 เมษายน 2554 )

2554/03/15

สทศ.ประกาศผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553

ด้วย สทศ.ประกาศผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 แล้ว ขอให้ทางโรงเรียนเข้าเว็ปของ สทศ. แล้วดาวน์โหลดเก็บข้อมูลเอาไว้ เว็ป สทศ.คลิกที่นี่ แต่อย่าลืม Usrename และPassword ของแต่ละโรง นะครับ...

2554/02/07

รหัสโรงเรียนใหม่ 10 หลัก ในการสอบ NT LAS

รหัสโรงเรียนใหม่ 10 หลักใช้สอบ NT, LAS

สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ได้กำหนดรหัสใหม่ เป็นเลข 10 หลัก เพื่อใช้ในการสอบ NT และ LAS ขอให้แต่ละโรงเรียนได้ดาวน์โหลด และเขียนไว้ในที่มองเห็นได้ง่าย เพื่อสะดวกในการใช้ต่อไป (อย่าลืมนะ...จะบอกให้...ฮิๆๆๆ)

การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553 เรียบร้อยดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ขอขอบคุณ หัวหน้าสนามสอบ กรรมการคุมสอบ กรรมการรับ-ส่งแบบทดสอบ และคณะกรรมการฝ่ายอื่น ๆ ที่กรุณาได้ช่วยดำเนินการสอบ O-NET ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ (อาจมีปัญหาเล็กๆน้อยๆ อยู่บ้าง ก็เป็นเรื่องธรรมดาๆ) แต่ในภาพรวมแล้ว ประสบควาสำเร็จเรียบร้อยเป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณอย่างจริงใจอีกครั้ง....