2557/03/11

สวัสดีครับ...ทุกท่าน

กระผมห่างเหิรไปนานมาก ไม่ได้คิดถึงบล็อกเลย มีเรื่องหนักๆหลายเรื่อง และมัวเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ปี 2556 บัดนี้การสอบ O-NET เสร็จแล้ว จึงได้กลับมาดูบล็อกอีกที่หนึ่ง จะพยายามประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวให้เป็นปัจจุบันเสมอๆ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ

2556/11/20

ขอให้มารับ รายงานผลสัมฤทธิ์ ปี 2555

ด้วยกลุ่มงานวัด และประเมินผลการศึกษา ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลผลการสอบ O-NET NT และ LAS ปีการศึกษา 2555 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แจกให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ในคราวประชุมผู้บริหารโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม 2556 แล้ว คุณครท่านใดยังไม่เห็น ขอให้ถามผู้บริหารโรงเรียนได้ นะครับ

2556/07/04

ส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ O-NET ปี 2556

เรียน  ผอ.ร.ร.ทุกโรง  ขอให้ส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556  นักเรียนชั้น ป.6, ม.3  และชั้น ม.6  ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึง  31  สิงหาคม  2556  ส่งให้จงได้  วิธีการส่งเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา  อย่างลืม  Username และ  Password  ของโรงเรียนตังเอง  ส่งข้อมูลนักเรียนให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  อย่าให้ตกหล่นเป็นอันขาด  เพราะจะเกิดปัญหาตามมามากมาย (เสียเวลา  เสียความรู้สึก)  จะมีหนังสือแจ้งมาตามหลังอีกครั้ง ..ขอบคุณ..

2556/02/19

ขอขอบคุณ การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา   ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่ายที่ได้ดำเนินการจัดสอบ
O-NET ปีการศึกษา 2555  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบริสุทธิ์  ยุติธรรม  ..ขอขอบคุณอย่างจริงใจอีกครั้งหนึ่ง.. 

2555/09/10

เชิญมารับรายงานผลสัมฤทธิ์ การสอบ O-NET,NT-LAS

ด้วย.. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  สพป.สร.3  ได้วิเคราะห์สรุปผลการสอบ O-NET,NT
 และ LAS ปีการศึกษา 2554  เสร็จเรียบร้อยแล้ว   จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด  มารับเอกสารรายงายผล
สัมฤทธิ์ได้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ที่กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  สพป.สร.3  นะครับท่าน...

2555/09/04

ส่งสนามสอบ O-NET ปี 2555

เรียนประธานเครือข่ายการศึกษาทุกเครือข่าย    สนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 นี้   สทศ มีนโยบายให้จัด  ดังนี้   1. ชั้น ป.6  จัด 1 ตำบล 1 สนามสอบ (เหมือนทุกปี)   2. ชั้น ม.3  จัด 1 อำเภอ 1 สนามสอบ  แต่ถ้าอำใดมี ร.ร.ที่เปิดถึง ม.3  เป็นจำนวนมาก  สามารถจัดเป็น 2, 3  สนามสอบก็ได้  ตามความเหมาะสม.....  ประธานเครือข่ายแต่ละอำเภอมีเวลาคุยกันรึเปล่า....  ขอให้คุยกันปรึกษากันหน่อย...จะได้ส่งสนามสอบ O-NET ม.3 ได้ครับ...   ส่งภายในวันที่ 10 ก.ย.55 นี้  ครับผม....

2555/07/20

ให้โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าสอบ O-NET ปี 2555

ขอให้ทุกโรงเรียนนในสังกัด  สพป.สร.3  ส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555  ตั้งแต่บัดนี้  ถึง  20  ก.ย. 55   วิธีการส่งเหมือนกับปีที่ผ่านมาทุกประการ  ส่งนักเข้าทุกคนอย่าให้ตกหล่น  ส่งนักเรียนชั้นป.6  มฺ.3  และ ม6  (แล้วกรณีที่ ร.ร.เปิดสอน)