2555/07/20

ให้โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าสอบ O-NET ปี 2555

ขอให้ทุกโรงเรียนนในสังกัด  สพป.สร.3  ส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555  ตั้งแต่บัดนี้  ถึง  20  ก.ย. 55   วิธีการส่งเหมือนกับปีที่ผ่านมาทุกประการ  ส่งนักเข้าทุกคนอย่าให้ตกหล่น  ส่งนักเรียนชั้นป.6  มฺ.3  และ ม6  (แล้วกรณีที่ ร.ร.เปิดสอน)

ไม่มีความคิดเห็น: