2555/07/12

เร่งมือ...สรุปผลการสอบO-NET NT LAS ปี 2554

เรียน...ผู้บริหาร ร.ร.  ครู...  และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ทุกท่าน    กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  อยู่ในระหว่างเร่งมือ  สรุปผลการสอบ O-NET  NT  LAS  และจัดทำเป็นรูปเล่ม  เพื่อแจกจ่ายให้กับทุก ร.ร.   และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน   คาดว่าภายในเดือน ก.ค. 55  จะเสร็จเรียบร้อย   เสร็จเมื่อไหร่จะแจ้งโดยด่วน...
ที่สุดครับท่าน..

ไม่มีความคิดเห็น: