2554/12/25

ประชุมประธานเครือข่าย เตรียมสอบ O-NET 2554

เรียนประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย กลุ่มงานวัดฯ ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET
ปีการศึกษา 2554 วันที่ 17 มกราคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องภูมิโปน (ชั้น 2 อาคารหลังใหม่) หนังสือจะแจ้งตามหลัง....

2554/12/06

เลื่อนวันสอบ O-NET ปี 2554 ล่าสุด

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลื่อนการสอบ O-NET ล่าสุด
ดังนี้ ชั้น ป.6 เลื่อนมาสอบในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 และชั้น ม.3 เลื่อนมาสอบในวันที่
28-29 กุมภาพันธ์ 2555 สำหรับชั้น ม.6 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยังสอบในวันที่ 18-19
กุมภาพันธ์ 2555 เหมือนเดิม.