2553/11/25

ฝนตกไม่ทั่วฟ้า

ฝนตกไม่ทั่วฟ้า (ความคิดเห็นส่วนตัว) สำนวนนี้ได้ยินได้ฟังมานานแล้ว หลายคนอาจจะเจอมากับตัวเอง หลายคนอาจยังไม่เจอ...
จากผลการพิจารณาเพิ่มขั้นเงินเดือนให้สูงขึ้น (ทะลุขั้นเงินเดือนที่ตันให้สูงขึ้น) ครู คศ.2 เจอกันทั่วหน้า ผลปรากฎว่า ครูฯ คศ.1 คศ.3 คศ.4 ต่างได้รับประโยชน์ คือ ได้เพิ่มขั้นเงินเดือนที่ตันให้สูงขึ้น แต่ ครู คศ.2 ไม่ได้รับประโยชน์เลย(ขั้นเงินเดือนตันยังเท่าเดิม) ซึ่งเป็นครูส่วนมากของประเทศ แต่ไม่ได้รับประโยชน์ ไม่ทราบ ก.ค.ที่ดูแลองค์กรครู เขาพิจารณากันแบบไหน จึงมองไม่เห็น ครู คศ.2 (มันน่าคิด และน่าสงสัย ฝนตกไม่ทั่วฟ้าจริงๆ ) ครูเหมือนกัน อยู่ในประเทศไทยเดียวกัน รัฐมนตรีคนเดียวกัน นายกคนเดียวกัน ...คณะกรรมการ ก.ค.ชุดเดียวกัน...แต่ผลประโยชน์ไม่ได้เหมือนกัน... ทั้งๆ มันควรจะได้รับเช่นกัน นี่แหละฝนตกไม่ทั่วฟ้า...ที่มองเห็นๆ...เป็นรูปธรรม...เป็นความ ซวยของครู คศ.2 อย่างน่าสงสัย...ใครรับผิด...ใครรับชอบ...ช่วยบอกที่ ฮิๆๆ ก.ค.ไหนว่าทำเพื่อครูส่วนใหญ่
แต่แล้วก็เป็นแค่ ลมปากที่หาเสียงเท่านั้น...

2553/09/30

บุคลากรของกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

บุคลากรของกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ขณะนี้มีทั้งหมด 3 คน คือ
1. นายอุทัย บุญมี กศ.ม. บริหารการศึกษา (หน.กลุ่มงานวัดฯ)2. นางธนานันต์ ดียิ่ง ศษ.ม. บริหารการศึกษา (กำลังศึกษา ป.เอก )

3. นางปัทมา เขียวเจริญ ศษ.ม. บริหารการศึกษา


ยินดีน้อมรับคำติชมทุกกรณี เพื่อพัฒนาปรับปรุงงานวัดผลให้ดีขึ้น ด้วยความเต็มใจ****

2553/09/13

ฉันรักประเทศไทย

ฉันรักประเทศไทย (ความคิดเห็นส่นวนตัว) คนต่างชาติส่วนมากรัก และชอบประเทศไทย เป็นประเทศที่มีความร่มเย็น อุดมสมบูรณ์ทุกอย่าง แต่คนไทยกลับมาทำลายกันเอง อย่างน่าใจหาย.... พวกที่ทำร้ายประเทศตนเอง คงหลงอำนาจจนตามืดตามัว มองไม่เห็นแสงสว่าง คงคิดแต่ว่า ข้าต้องยิ่งใหญ่ และเป็นใหญ่ในแผ่นดิน....ใครทำลายประเทศไทยมากที่สุด คงไม่พ้นพวกเสื้อนอกใส่สูท (พวกนักการเมือง)
ชอบอ้างประชาชน ประชาชน ความจริงประชาชนไม่รู้เรื่องอะไรเลย ถูกพวกนักการเมืองให้เศษเงิน (เศษจริงๆ) เขาก็ไปแล้ว เฮ..ไปวันๆๆ พวกนักการเมืองยิ้มร่าในห้องแอร์ ฮิ ๆๆๆ ประเทศไทยอันเป็นที่รักของคนไทย(ส่วนมาก) ไม่มีวันเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงและสมบูรณ์ได้ เพราะนักการเมืองเห็นแก่ตัว(ประโยชน์ส่วนตัว พวกพ้อง พรรคพวก) และที่สำคัญประชาชนชอบรับใช้นักการเมือง
( ข้าราชการด้วย สายใครสายมัน เข้าถูกทางได้ดีกันทั่วหน้า) และคนส่วนมากของประเทศยากจน ยากจนๆๆ ใครให้เงินคือผู้มีบุญคุณ (คนดี) (ซื้อเสียง) ซื้อมากได้ ซื้อน้อยไม่ได้ และเมื่อได้เป็น ส.ส. (ตำแหน่งรัฐมนตรี..) ย่อมถอนทุนแน่นอน...(หว่านพืชย่อมหวังผล) ...ฮิๆๆ (แค่นี้ก่อน จะมีต่อ)

2553/08/24

ผลการสอบ LAS ชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2552

รายงานรวมโรงเรียน LAS ป.2
รายงานระดับบุคคล LAS ป.2

ไฟล์มีขนาดใหญ่ ดาวน์โหลดช้าหน่อยนะครับ โหลดมาแล้วหน้าตาจะไม่คุ้นเคย เลือกดาวน์โหลดต่อไป..

2553/05/06

แจ้งข่าวการส่งข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2552

ขอขอบคุณโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ได้ร่วมกันส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ปีการศึกษา 2552 ถูกต้องและเรียบร้อยทุกโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษา (นับถึงวันที่ 15 พ.ค. 2553) และยังไม่ได้ส่งข้อมูล ให้ดำเนินการส่งข้อมูล GPA แบบจบไม่พร้อมรุ่นโดยส่งข้อมูลออกจากโปรแกรม Students’2544 V.2.2 งานทะเบียน เมนู 1>2>3 (ให้เลือกนักเรียนเฉพาะที่ยังไม่เคยส่ง)และให้ดำเนินการส่งในวันที่ 16 พฤษภาคม 2553 โดยส่งผ่านเขตฯและให้เขตพื้นที่หลอมรวมส่งศูนย์ GPA ต่อไป

ขอขอบคุณ การส่ง GPA 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2552

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ขอบขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำ GPA 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2552
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย
1) ผู้อำนวยการโรงเรียน(สามัญเดิม) ทุกท่าน
2) รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ หรือ ครูที่ทำหน้าที่ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนทุกคน
3) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน GPA ของโรงเรียน ทุกคน (ทำงานหนักกว่าใคร)
4) คณะกรรมการหลอมรวม ประกอบด้วย ผอ.ไพชยนต์ จันทเขต รอง ผอ.พรรณา ลอยทอง
นายประดับ ได้ทุกทาง นายฐิติพันธ์ มุตุจันทร์ และ ศน.อุทัย บุญมี
กลุ่มงานวัดฯ ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ต่อทุกท่านที่ทำให้งาน GPA 6 ภาคเรียน ปี 2552
สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย..

2553/04/08

ผลการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2552

รายงานระดับโรงเรียน
รายงานระดับบุคค

ไฟล์มีขนาดใหญ่ต้องใช้เวลาโหลดนานสักหน่อย

2553/03/10

ส่งผลการเรียนเฉลี่ย GPA 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2552

เรียน... ผู้บริหารสถานศึกษา รอง ผอ.สถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงาน GPA (ร.ร.สามัญเดิม) ที่เคารพทุกท่าน
วันที่ 10 มีนาคม 2553 ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมการส่ง GPA 6 ภาคเรียน
โดยมี รองฯ เจษฏาภรณ์ พรหนองแสน เป็นประธานการประชุม สรุปได้ดังนี้
1. โรงเรียนส่งข้อมูล GPA ถึงศูนย์ของเขตฯ (ร.ร. ป.ว.ค. ) ภายในวันที่ 30 มี.ค. 53
ขอให้ส่งข้อมูลโดยตรงกับ 1.นายฐิติพันธ์ มุตุมาจันทร์ 2. นายประดับ ได้ทุกทาง
3. ศน.อุทัย บุญมี
2. ศูนย์ของเขตฯ ทำการหลอมรวม 31 มี.ค.- 1 เม.ย. 53
3. 2 เม.ย. 53 เดินทางไปส่งด้วยตนเองที่ ศูนย์ GPA สพฐ.
4. ข้อมูล ถึง ศูนย์ GPA ของ สพฐ. 3 เม.ย. 53
จึงขอความร่วมมือจากทางโรงเรียนทุกโรง ได้กรุณาดำเนินการให้เป็นไปตาม ปฏิทินดังกล่าว
เพื่อความพร้อมเพรียงของเขตฯ ต่อไป
โรงเรียนที่ยัง ไม่ได้ส่งรายชื่อคณะกรรมการจัดทำผลการเรียนเฉลี่ย GPA
ระดับโรงเรียน ขอความกรุณาส่งด่วน..นะครับ เพื่อจะได้ออกคำสั่งให้ทันตามกำหนดเวลา
โดยส่งมาที่ e-mail. buthaiboon@gmail.com
ขอขอบคุณ

2553/03/07

การสอบ LAS ปีการศึกษา 2552

สวัสดีครับ... ท่านผู้บริหาร พี่น้องเพื่อนครูที่เคารพทุกท่าน
การสอบ LAS ผ่านไปแล้ว ด้วยความเรียบร้อย
แต่ก่อนจะเรียบร้อย ก็พบปัญหามากมายหลายอย่าง
ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ จะแก้ไขให้หมดไปในปีการศึกษาหน้า ( 2553)
เพราะเป็นปัญหาที่พบบ่อย ๆ เช่น แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ
ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน คิดว่าปีการศึกษาหน้า จะพานำ
คนจากเขตฯ ไปแพคข้อสอบจากโรงพิมพ์ ม.อุบลไปเลย....
และปัญหาอื่น ๆ จะพยายามให้เกิดน้อยที่สุด และไม่ให้มีเลย..
(จริงป่าว...ฮิ ฮิ ) ถึงอย่างไร ก็ต้องขอบคุณ ผู้บริหาร และ
คณะครูที่ได้เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบ LAS ทำให้การสอบ
สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี....ขอขอบคุณ...

2553/03/02

การสอบ NT ปีการศึกษา 2552

สวัสดีครับ...ท่านผู้บริหาร พี่น้องเพื่อนครู ที่เคารพทุกท่าน
การสอบ NT ปีนี้ (2552) สอบเฉพาะชั้น ป.3 เท่านั้น
สำหรับชั้น ป.6 จะสอบเมื่อเลื่อนชั้นไปชั้น ม.1 ????
ชั้น ป.3 สอบปรนัย และ อัตนัย ปรนัยส่งกระดาษคำตอบ
ไปตรวจที่ ม.ราชภัฏสุรินทร์ อัตนัย พี่น้องเพื่อนครูที่เป็นกรรมการ
จะต้องตรวจเอง มีทั้งการเขียน การคิดคำนวณ และการอ่าน
(คงจะสร้างความอึดอัดใจให้กรรมการพอสมควร....เห็นใจครับ)
แต่ก็ไม่เกินความสามารถของครูเราหรอกนะ ตรวจเสร็จ
จะต้องเอาคะแนนทั้ง 3 อย่าง มาลงในแบบฟอร์มแผ่นเดียวกัน
และบันทึกลงในตาราง excel บันทึกลงแผ่น CD ส่งกลุ่ม
นิเทศฯ กลุ่มนิเทศฯก็จะดำเนินการต่อไป ต้องขอขอบคุณ
ท่านผู้บริ หาร ประธานเครือข่าย และกรรมการทุกคน ที่ได้
ให้ความสำคัญและตั้งใจทำให้การสอบ NT สำเร็จไปได้ด้วยดี!!!!

2553/03/01

การสอบ O-NET ปี2552

เรียน ประธานเครือข่าย ผูบริหารโรงเรียน และคณะครูที่เคารพทุกท่าน การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2552 ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือจากทุกท่านที่กล่าวมา ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งด้วยความจริงใจ คงจะมีแต่งเรื่องดีๆ สิ่งดีๆในการสอบครั้งนี้ ( เรื่องไม่ดี การทุจริตอย่าได้มีในสุรินทร์ เขต 3 ของเราเลย ) ผลการสอบออกมาอย่างไร เราต้องยอมรับด้วยความยินดี เพราะเราจะได้ทราบข้อมูลที่แท้จริง เพือ่การปรับปรุง พัฒนาต่อไปอย่างมั่นคงทีละก้าว (ดีกว่าก้าวกระโดดแล้ว ตก ตก ผิดปกติ) ความจริงต้องเป็นความจริงวันยังค่ำ ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ...ศน.อุทัย