2556/07/04

ส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ O-NET ปี 2556

เรียน  ผอ.ร.ร.ทุกโรง  ขอให้ส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556  นักเรียนชั้น ป.6, ม.3  และชั้น ม.6  ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึง  31  สิงหาคม  2556  ส่งให้จงได้  วิธีการส่งเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา  อย่างลืม  Username และ  Password  ของโรงเรียนตังเอง  ส่งข้อมูลนักเรียนให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  อย่าให้ตกหล่นเป็นอันขาด  เพราะจะเกิดปัญหาตามมามากมาย (เสียเวลา  เสียความรู้สึก)  จะมีหนังสือแจ้งมาตามหลังอีกครั้ง ..ขอบคุณ..