2554/06/13

ประกาศผลการสอบ NT ป.3 และ ป.6 (ฉบับแก้ไข)

ด้วยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ได้ประกาศผลการสอบ NT ชั้น ป.3 และชั้น ป.6 ทั้งแบบปรนัย และอัตนัยแล้ว
โดยประกาศลงในเว็บไซต์ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ไปนานแล้ว แต่ยังมีข้อผิดพลาดอยู่คือ โรงเรียนบ้านขนาดมอญ ป.3 หายไป 2 ห้อง ป.6 หายไป 2 ห้อง เช่นกัน (ตรวจสอบแล้ว ทางเครือข่ายคีย์ข้อมูลห้องมาไม่ครบ...ครับ) ตอนนี้กำลังตรวจสอบและทำการประมวลผลใหม่แล้ว จะแจ้งโดยตรงกับ ร.ร.บ้านขนาดมอญ...ครับ