2554/07/26

การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เปิดเว็ปไซต์ เพื่อให้โรงเรียนได้ส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ O-NET ได้แล้ว นักเรียนที่จะต้องสอบได้แก่ ชั้น ป.6 ชั้น ม.3 และชั้น ม.6 ระยะเวลาในการส่งข้อมูลนักเรีนยนเข้าสอบผ่านเว็ปไซต์ของ สทศ. ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 10 กันยายน 2554 นี้ และวันที่ 11 - 30 กันยายน 2554 ผมจะต้องมาจัดสนามสอบ ผ่านเว็ปไซต์เช่นกัน วิธีการส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ เหมือนกับปีที่ผ่านมา อย่างลืม Username และ Password ของโรงเรียนตนเองล่ะ จะมีหนังสือแจ้งถึงโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง ถ้าโรงเรียนใดรู้แล้ว ทราบแล้ว ไม่ต้องรอ ดำเนินการได้เลยนะครับ ..ศน.อุทัย บุญมี..