2551/10/22

ก่อนถึงวันสอบ O-NET โรงเรียน ดำเนินการอะไร?

สิ่งที่โรงเรียนดำเนินการ
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สนามสอบ และห้องสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2551 และตรวจสอบเลขที่นั่งสอบได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2552

2. เพิ่ม ลด แก้ไขข้อมูลนักเรียน ผ่านเว็บไซต์ของ สทศ. ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน- 10 พฤศจิกายน 2551 เท่านั้น
3. ตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลนักเรียน เช่น เลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง ฯลฯ โดยใช้เมนูข้อมูลนักเรียน เลือกรายงานข้อมูลนักเรียนที่ผิดปกติ
4. ตรวจสอบแล้ว ไม่มีสนามสอบ ไม่มีห้องสอบ และมีปัญหาอื่นๆ ให้แจ้งเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์สอบ o-net เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

2551/10/08

ส่งข้อมูล 10 มิถุนา..ครั้งที่ 2

สวัสดีครับ... พี่น้องเพื่อนครูที่เคารพทุกท่าน โดยเฉพาะพี่น้องเพื่อนครูที่อยู่โรงเรียนสามัญเดิม(ที่มี ม.6 ) ใกล้จะถึงเวลาส่งข้อมูล 10 มิถุนา...ครั้งที่ 2 แล้วนะครับ ( 16 พ.ย.51 นี้ ) ครั้งที่ 1 ทุกโรงเรียนได้ส่งข้อมูลมาแล้ว มีหลายโรงเรียนข้อมูลสมบูรณ์ถูกต้อง... มีหลายโรงเรียนข้อมูลไม่สมบูรณ์..ไม่ครบถ้วน ในการส่งข้อมูล 10 มิถุนา...ครั้งที่ 2 นี้ ขอความกรุณาโรงเรียนที่กรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์..ไม่ครบถ้นวน ได้กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและเรียบร้อยด้วย ...นะครับ เพราะถ้ากรอกข้อมูลถูกต้องแล้ว...ก็จะส่งผลดีถึงในการส่งครั้งที่ 3 ด้วย(ไม่ต้องแก้ไขมาก) ในการกรอกข้อมูล 10 มิถุนา..นี้ ขอให้ท่านผู้บริหารโรงเรียนได้ให้ความสำคัญและเอาใจใส่เป็นพิเศษด้วย...นะครับ เพราะเป็นผลได้ผลเสียของโรงเรียน... และอย่าลืมให้ขวัญและกำลังใจครูที่ทำหน้าที่กรอกข้อมูล 10 มิถุนา.. และ ข้อมูล GPA ด้วยนะครับท่าน...ผูบริหารฯ
หนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ จะแจ้งให้ทราบเร็วๆ นี้.....