2551/10/22

ก่อนถึงวันสอบ O-NET โรงเรียน ดำเนินการอะไร?

สิ่งที่โรงเรียนดำเนินการ
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สนามสอบ และห้องสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2551 และตรวจสอบเลขที่นั่งสอบได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2552

2. เพิ่ม ลด แก้ไขข้อมูลนักเรียน ผ่านเว็บไซต์ของ สทศ. ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน- 10 พฤศจิกายน 2551 เท่านั้น
3. ตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลนักเรียน เช่น เลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง ฯลฯ โดยใช้เมนูข้อมูลนักเรียน เลือกรายงานข้อมูลนักเรียนที่ผิดปกติ
4. ตรวจสอบแล้ว ไม่มีสนามสอบ ไม่มีห้องสอบ และมีปัญหาอื่นๆ ให้แจ้งเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์สอบ o-net เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: