2551/07/28

การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2551

ตารางสอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2551
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552
เวลา 08.30 - 10.30 สอบวิชา สังคมศึกษา
เวลา 11.30 - 13.30 สอบวิชา คณิตศาสตร์
เวลา 14.30 - 16.30 สอบวิชา ภาษาอังกฤษ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552
เวลา 08.30 - 10.30 สอบวิชา ภาษาไทย
เวลา 11.30 - 13.30 สอบวิชา วิทยาศาสตร์
เวลา 14.30 - 16.30 สอบวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2551

ตารางสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2551
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552

เวลา 08.30 - 09.30 สอบวิชา ภาษาไทย
เวลา 10.00 -12.00 สอบวิชา คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ
เวลา 13.00 - 15.00 สอบวิชา วิทยาศาสตร์ และ สังคมศึกษาฯ

ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2551

ตารางสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2551
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552
เวลา 08.30 - 09.30 สอบวิชา ภาษาไทย
เวลา 10.00 - 11.00 สอบวิชา คณิตศาสตร์
เวลา 11.30 - 12.30 สอบวิชา วิทยาศาสตร์

2551/07/15

ยินดีต้อนรับ

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สพท.สร.3 ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมครับ.....