2554/04/29

ประกาศผลการสอบ NT ชั้น ป.3

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ได้ประกาศผลการสอบ NT ชั้น ป.3 การสอบอัตนัยประกาศเฉพาะโรงเรียนที่สังกัด สพฐ.ก่อน สำหรับโรงเรียน ตชด.และโรงเรียนโสตฯ จะประกาศในภายหลัง...ขอเวลาสักหน่อยนะครับ ส่วนการสอบปรนัย
ประกาศครบทุกโรงเรียนแล้ว ขอให้แต่ละโรงเรียนได้ดาวน์โหลดเก็บข้อมูลไว้เพื่อใช้ประโยน์ต่อไป ดาวน์โหลดข้อมูล
คลิกที่นี่

2554/04/14

ประกาศผลการสอบ LAS ปีการศึกษา 2553

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้ประกาศผลการสอบ LAS ปีการศึกษา 2553 แล้ว ทางเวบไซต์ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ขอให้แต่ละโรงเรียนได้ดาวน์โหลดผลการสอบเก็บไว้ และเพื่อเป็นข้อมูลใช้ประโยชน์ต่อไป ดาวน์โหลดผลการสอบ คลิกที่นี่ (ประกาศตั้งแต่ 12 เมษายน 2554 )