2557/03/11

สวัสดีครับ...ทุกท่าน

กระผมห่างเหิรไปนานมาก ไม่ได้คิดถึงบล็อกเลย มีเรื่องหนักๆหลายเรื่อง และมัวเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ปี 2556 บัดนี้การสอบ O-NET เสร็จแล้ว จึงได้กลับมาดูบล็อกอีกที่หนึ่ง จะพยายามประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวให้เป็นปัจจุบันเสมอๆ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น: