2553/03/10

ส่งผลการเรียนเฉลี่ย GPA 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2552

เรียน... ผู้บริหารสถานศึกษา รอง ผอ.สถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงาน GPA (ร.ร.สามัญเดิม) ที่เคารพทุกท่าน
วันที่ 10 มีนาคม 2553 ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมการส่ง GPA 6 ภาคเรียน
โดยมี รองฯ เจษฏาภรณ์ พรหนองแสน เป็นประธานการประชุม สรุปได้ดังนี้
1. โรงเรียนส่งข้อมูล GPA ถึงศูนย์ของเขตฯ (ร.ร. ป.ว.ค. ) ภายในวันที่ 30 มี.ค. 53
ขอให้ส่งข้อมูลโดยตรงกับ 1.นายฐิติพันธ์ มุตุมาจันทร์ 2. นายประดับ ได้ทุกทาง
3. ศน.อุทัย บุญมี
2. ศูนย์ของเขตฯ ทำการหลอมรวม 31 มี.ค.- 1 เม.ย. 53
3. 2 เม.ย. 53 เดินทางไปส่งด้วยตนเองที่ ศูนย์ GPA สพฐ.
4. ข้อมูล ถึง ศูนย์ GPA ของ สพฐ. 3 เม.ย. 53
จึงขอความร่วมมือจากทางโรงเรียนทุกโรง ได้กรุณาดำเนินการให้เป็นไปตาม ปฏิทินดังกล่าว
เพื่อความพร้อมเพรียงของเขตฯ ต่อไป
โรงเรียนที่ยัง ไม่ได้ส่งรายชื่อคณะกรรมการจัดทำผลการเรียนเฉลี่ย GPA
ระดับโรงเรียน ขอความกรุณาส่งด่วน..นะครับ เพื่อจะได้ออกคำสั่งให้ทันตามกำหนดเวลา
โดยส่งมาที่ e-mail. buthaiboon@gmail.com
ขอขอบคุณ

ไม่มีความคิดเห็น: