2552/10/04

ตารางสอบ O-NET ชั้น ม.6

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553
08.30 – 10.30 น. 2 ชั่วโมง สังคมศึกษาฯ
พัก 1 ชั่วโมง
11.30 – 13.30 น. 2 ชั่วโมง คณิตศาสตร์
พัก 1 ชั่วโมง
14.30 – 16.30 น. 2 ชั่วโมง ภาษาอังกฤษ
วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553
08.30 – 10.30 น. 2 ชั่วโมง ภาษาไทย
พัก 1 ชั่วโมง
11.30 – 13.30 น. 2 ชั่วโมง วิทยาศาสตร์
พัก 1 ชั่วโมง

สุขศึกษาและพลศึกษา
14.30 – 16.30 น. 2 ชั่วโมง ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ไม่มีความคิดเห็น: