2552/10/04

ตารางสอบ O-NET ชั้น ป.6

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553
09.00 – 10.30 น. 1 ½ ชั่วโมง ภาษาไทย คณิตศาสตร์
พัก 2 ชั่วโมง
12.30 – 13.30 น. 1 ชั่วโมง ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาและพลศึกษา
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553
09.00 – 10.30 น. 1 ½ ชั่วโมง สังคมศึกษาฯ วิทยาศาสตร์
พัก 2 ชั่วโมง
12.30 – 13.30 น. 1 ชั่วโมง ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนดูผลสอบได้ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2553

ไม่มีความคิดเห็น: