2552/10/04

ตารางสอบ O-NET ชั้น ม.3

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553
09.00 – 11.00 น. 2 ชั่วโมง ภาษาไทย คณิตศาสตร์
พัก 1 ½ ชั่วโมง

สุขศึกษาและพลศึกษา
12.30 – 14.30 น. 2 ชั่วโมง ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553
09.00 – 11.00 น. 2 ชั่วโมง สังคมศึกษาฯ วิทยาศาสตร์
พัก 1 ½ ชั่วโมง
12.30 - 13.30 น. 1 ชั่วโมง ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนดูผลสอบได้ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2553

ไม่มีความคิดเห็น: