2552/08/25

การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2552 (1)

สวัสดีครับ...ท่านผู้บริหารโรงเรียน และพี่น้องเพื่อนครู สพท.สร.3 ที่เคารพทุกท่าน การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2552 เริ่มต้นแล้วนะครับ ปีนี้ (2552) สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 จะสอบทั้ง 8 กลุ่มสาระนะครับ ดังนั้นการเตรียมตัวเพื่อให้เกิดความพร้อมในการสอบจะต้องเพิ่มมากขึ้นกว่าครั้งที่แล้ว ที่สำคัญการเรียนการสอนจะต้องครบตามหลักสูตร ครบทุกมาตรฐาน ครบทุกตัวชี้วัด

เพราะข้อสอบ O-NET จะออกตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ส่วนตวามพร้อมด้านอื่น ๆ พี่น้องเพื่อนครูคงจะมีวิธีการอยู่แล้ว เป็นวิธีที่ถูกต้องและบริสุทธิ์ ( อย่าทุจริตเป็นอันขาด )
ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ทุกโรงเรียนจะต้องส่งข้อมูลนักเรียนชัน ป.6 และชั้น ม.3 เข้าสอบทุกคน โดยส่งผ่านเว็ปไซต์ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เท่านั้น รายละเอียดได้แจ้งในหนังสือ ที่ ศธ 04168/4582 ลว 28 ก.ค. 52 แล้ว และในปีนี้ ทางสถาบันทดสอบฯ ได้กำหนดให้แต่ละโรงเรียนได้ส่งห้องเรียนทุกห้อง ทุกอาคารเรียน เป็นห้องสอบ O-NET ด้วย (หลายคนงง ๆ ๆ คิดว่ามีสนามกลางแล้วไม่จำเป็นต้องส่งห้องเรียนเป็นห้องสอบ) และหลายโรงเรียนก็ส่งมาเฉพาะเท่ากับจำนวนห้อง ป.6 และ ม. 3 ที่มีในโรงเรียนเท่านั้น
ความจริง...เจตนาของ สถาบันฯให้ส่งห้องเรียนทุกห้อง ทุกอาคารเรียน คือ ตัวอย่าง โรงเรียน ก. (ประถม) เปิดสอน ป. 1 - ป.6 ชั้นละ 1 ห้อง รวมเป็น 6 ห้องโรงเรียน ก. ก็จะต้องส่งห้องเรียนเพื่อเป็นห้องสอบทั้ง 6 ห้อง ไม่ใช่??? ส่งมา 1 ห้อง เฉพาะ ป.6 รายละเอียดแจ้งในหนังสือที่ ศธ 04168 / 5379 ลว 14 ส.ค.2552 แล้ว หวังว่าทุกโรงเรียนคงได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา นะครับ

สรุปว่า...

1.โรงเรียนส่งนักเรียนชั้น ป.6 ชั้น ม.3 เข้าสอบO-NET ให้ได้ทุกคน
2. โรงเรียนส่งห้องเรียนเพื่อใช้เป็นห้องสอบ O-NET ทุกห้องทุกอาคาร

ศูนย์สอบ (เขตฯ) มีหน้าที่จัดห้องสอบ ตามที่ โรงเรียน และเครื่อข่ายส่งมา

ข้อควร ระ วัง ไม่ส่งนักเรียนเข้าสอบ จะไม่มีสิทธิ์สอบ (อย่าโทษคนอื่น นะครับ )

สำหรับชั้น ม.6 ทางสถาบันทดสอบฯ ติดต่อประสานงานโดยตรงอยู่แล้ว (สทศ.รับผิดชอบโดยตรง) และทางโรงเรียนที่เปิดสอนถึงชัน ม.6 ก็ดำเนินการทุก ๆ ปีแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น: