2552/08/31

สอบ O-NET ปีนี้ สงสัยจังเลย

สวัสดีครับ...ท่านผู้บริหาร และพี่น้องเพื่อนครูที่เคารพทุกท่าน
ขอทำความเข้าใจ กับการสอบ O-NET ปีนี้ (2552) ดังนี้
ทุกโรงเรียนต้องปฏิบัติ ดังนี้
1. ส่งข้อมูลนักเรียนที่จะเข้าสอบทุกคน คือ ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 (ไม่ส่งไม่ได้ด้สอบ นะ..ครับ)
ผ่าน เว็บไซต์ของ สทศ (สถาบันทดสอบฯ) เท่านั้น วิธีการส่ง แจ้งแนบไปกับหนังสือแล้ว ส่งให้เสร็จภายในเดือน กันยายน 2552 นี้ ด่วน...นะครับ แต่อยากให้ส่งไห้เสร็จก่อน 20 ก.ย. 52 นี้ เหลืออีก 10 วัน ผมจะได้จัดเข้าสนามสอบ
2. ส่งห้องเรียนที่สามารถจัดเป็นห้องสอบ O-NET ได้ (ส่งทุกโรงเรียนนะครับ ...ไม่ใช่ว่า โรงเรียนผมไม่ได้เป็นสนามกลางไม่ต้องส่ง .. มันไม่ใช่อย่างนั้น) เจตนาขอฃ สทศ. ให้ทุก โรงเรียนส่งห้องเรียนเพื่อเป็นห้องสอบ เพราะ เมื่อคลิกโรงเรียนใดเป็นสนามสอบ โรงเรียนนั้นก็จะมีห้องสอบออกมาให้เลย...นะครับ
3. สนามกลาง ทางเครือข่าย (ประธานเครือข่าย) สำรวจและส่งเป็น Paper ให้ผมด้วย ผมจะได้จัดสนามสอบได้ถูกต้อง........ไม่เข้าใจอีก......โทร 0895833189......ขอบคุณ

ไม่มีความคิดเห็น: