2551/09/17

ส่งผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2551

ด้วยภาคเรียนที่ 1 /2551 ใกล้จะสิ้นภาคเรียนแล้ว โรงเรียนที่เปิดสอนถึงชั้น ม.6 จะต้องส่งผลการเรียนเฉลี่ย GPA 5 ภาคเรียน
ในการนี้ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในวันที่ 27 ส.ค.51 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ มีมติให้ส่งผลการเรียนเฉลี่น(GPA)
5 ภาคเรียน ในวันที่ 7 ต.ค.51 โดยพร้อมเพรียงกัน ( นะครับ ) ณ ศูนย์ปฎิบัติการของเขตฯ(ร.ร.ประสาทวิทยาคาร )
สำหรับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจะแจ้งตามหลัง เร็วๆ นี้ ขอให้ทางโรงเรียนได้เตรียมข้อมูลดังกล่าวให้พร้อมด้วย (นะครับ)
อย่างให้เกิดความล่าช้า ใดๆ
หวังว่า ข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2551 นี้ คงจะเรียบร้อย และส่งทันตามกำหนดเวลาได้
***ขอขอบคุณ***

ไม่มีความคิดเห็น: