2555/09/10

เชิญมารับรายงานผลสัมฤทธิ์ การสอบ O-NET,NT-LAS

ด้วย.. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  สพป.สร.3  ได้วิเคราะห์สรุปผลการสอบ O-NET,NT
 และ LAS ปีการศึกษา 2554  เสร็จเรียบร้อยแล้ว   จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด  มารับเอกสารรายงายผล
สัมฤทธิ์ได้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ที่กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  สพป.สร.3  นะครับท่าน...

2 ความคิดเห็น:

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ กล่าวว่า...

ถ้าหากโรงเรียน อยากทราบคะแนนแบบรายบุคคล ต้องทำอย่างไรบ้างครับ

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ กล่าวว่า...

โรงเรียนต้องการทราบผลเป็นรายบุคคล ต้องทำอย่างไรครับ