2555/05/22

ประกาศผลการสอบปรนัยNT ป.3 ม.2 ปี2554

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  ขอประกาศผลการสอบปรนัย NT ป.3 และม.2 ดังไฟล์ที่แนบ
ผลการสอบปรนัยNT ป.3  ม.2

ไม่มีความคิดเห็น: