2555/03/07

การสอบ O-NET 2554 เรียบร้อยดี

สพป.สุรินทร์ เขต 3 โดยกลุ่มงานวัดฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม ทำให้การสอบ o-net ปีการศึกษา 2554 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ และคิดว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคงจะสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน

ไม่มีความคิดเห็น: