2554/12/25

ประชุมประธานเครือข่าย เตรียมสอบ O-NET 2554

เรียนประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย กลุ่มงานวัดฯ ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET
ปีการศึกษา 2554 วันที่ 17 มกราคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องภูมิโปน (ชั้น 2 อาคารหลังใหม่) หนังสือจะแจ้งตามหลัง....

ไม่มีความคิดเห็น: