2554/12/06

เลื่อนวันสอบ O-NET ปี 2554 ล่าสุด

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลื่อนการสอบ O-NET ล่าสุด
ดังนี้ ชั้น ป.6 เลื่อนมาสอบในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 และชั้น ม.3 เลื่อนมาสอบในวันที่
28-29 กุมภาพันธ์ 2555 สำหรับชั้น ม.6 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยังสอบในวันที่ 18-19
กุมภาพันธ์ 2555 เหมือนเดิม.

ไม่มีความคิดเห็น: