2554/04/29

ประกาศผลการสอบ NT ชั้น ป.3

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ได้ประกาศผลการสอบ NT ชั้น ป.3 การสอบอัตนัยประกาศเฉพาะโรงเรียนที่สังกัด สพฐ.ก่อน สำหรับโรงเรียน ตชด.และโรงเรียนโสตฯ จะประกาศในภายหลัง...ขอเวลาสักหน่อยนะครับ ส่วนการสอบปรนัย
ประกาศครบทุกโรงเรียนแล้ว ขอให้แต่ละโรงเรียนได้ดาวน์โหลดเก็บข้อมูลไว้เพื่อใช้ประโยน์ต่อไป ดาวน์โหลดข้อมูล
คลิกที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น: