2554/04/14

ประกาศผลการสอบ LAS ปีการศึกษา 2553

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้ประกาศผลการสอบ LAS ปีการศึกษา 2553 แล้ว ทางเวบไซต์ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ขอให้แต่ละโรงเรียนได้ดาวน์โหลดผลการสอบเก็บไว้ และเพื่อเป็นข้อมูลใช้ประโยชน์ต่อไป ดาวน์โหลดผลการสอบ คลิกที่นี่ (ประกาศตั้งแต่ 12 เมษายน 2554 )

ไม่มีความคิดเห็น: