2554/02/07

รหัสโรงเรียนใหม่ 10 หลัก ในการสอบ NT LAS

รหัสโรงเรียนใหม่ 10 หลักใช้สอบ NT, LAS

สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ได้กำหนดรหัสใหม่ เป็นเลข 10 หลัก เพื่อใช้ในการสอบ NT และ LAS ขอให้แต่ละโรงเรียนได้ดาวน์โหลด และเขียนไว้ในที่มองเห็นได้ง่าย เพื่อสะดวกในการใช้ต่อไป (อย่าลืมนะ...จะบอกให้...ฮิๆๆๆ)

ไม่มีความคิดเห็น: