2553/09/30

บุคลากรของกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

บุคลากรของกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ขณะนี้มีทั้งหมด 3 คน คือ
1. นายอุทัย บุญมี กศ.ม. บริหารการศึกษา (หน.กลุ่มงานวัดฯ)2. นางธนานันต์ ดียิ่ง ศษ.ม. บริหารการศึกษา (กำลังศึกษา ป.เอก )

3. นางปัทมา เขียวเจริญ ศษ.ม. บริหารการศึกษา


ยินดีน้อมรับคำติชมทุกกรณี เพื่อพัฒนาปรับปรุงงานวัดผลให้ดีขึ้น ด้วยความเต็มใจ****

ไม่มีความคิดเห็น: