2552/06/28

ผลการสอบ LAS สุรินทร์ 3 ปี 2551

ผลการสอบรายบุคคล ป.2 ฉ 1
ผลการสอบรายบุคคล ป.5 ฉ 1
ผลการสอบรายบุคคล ป.5 ฉ 2
ผลการสอบรายบุคคล ม.2 ฉ 1
ผลการสอบรายบุคคล ม.2 ฉ 2
ผลการสอบรายบุคคล ม.5 ฉ 1
ผลการสอบรายบุคคล ม.5 ฉ 2
ผลการสอบระดับโรงเรียน ป.2 ฉ 1
ผลการสอบระดับโรงเรียน ป.5 ฉ 1
ผลการสอบระดับโรงเรียน ป.5 ฉ 2
ผลการสอบระดับโรงเรียน ม.2 ฉ 1
ผลการสอบระดับโรงเรียน ม.2 ฉ 2
ผลการสอบระดับโรงเรียน ม.5 ฉ 2
ผลการสอบระดับโรงเรียน ม.5 ฉ 1
ไฟล์มีขนาดใหญ่ ดาวน์โหลดใช้เวลานานหน่อยนะครับ

1 ความคิดเห็น:

เครือข่ายที่ ๒ กล่าวว่า...

ท่าน ศน.ที่เคารพ การแนบไฟล์ให้ดาวน์โหลดทำอย่างไรครับ ช่วยแนะนำด้วย แนะนำในบล็อกของท่านก็ได้