2551/07/28

ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2551

ตารางสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2551
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552

เวลา 08.30 - 09.30 สอบวิชา ภาษาไทย
เวลา 10.00 -12.00 สอบวิชา คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ
เวลา 13.00 - 15.00 สอบวิชา วิทยาศาสตร์ และ สังคมศึกษาฯ

ไม่มีความคิดเห็น: