2551/07/28

ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2551

ตารางสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2551
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552
เวลา 08.30 - 09.30 สอบวิชา ภาษาไทย
เวลา 10.00 - 11.00 สอบวิชา คณิตศาสตร์
เวลา 11.30 - 12.30 สอบวิชา วิทยาศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น: